โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง รับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริการห้องผ่าตัด
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริการผู้ป่วยใน งานห้องคลอด
 • พยาบาล ALQ (Alternative Local Quarantine)
 • UR Nurse

ผู้ช่วยพยาบาล

 • ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
 • ผู้ช่วยพยาบาล แผนกบริการห้องผ่าตัด

งาน Support

 • เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
 • วิศวกรเครื่องมือแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 075-815-555
ช่องทางการติดต่อ
Facebook: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
E-Mail : hr@aonanghospital.com

Related Articles

Responses