โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เปิดรับสมัคร

  • ผู้จัดการแผนก UR Nurse
  • พยาบาลวิชาชีพ UR Nurse

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพต้องมีประสบการณ์ UR Nurse 1 ปีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการแผนกต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลูกน้อง 5 ปีขึ้นไป
  • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829
Mobile : 081-900-8401,081-824-6058 คุณณัฐณาภรณ์ ปิ่นสง
E-mail : nattanapo_koo@phyathai.com
สมัครด้วยตนเอง แผนกบุคคล รพ.พญาไท นวมินทร์ ชั้น 16

Related Articles