โรงพยาบาลพญาไท 2 รับสมัครงาน

โรงพยาบาลพญาไท 2

ตำแหน่ง

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • พนักงาน EMT-B

คุณสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ ER/ICU 1 ปีขึ้นไป

พนักงาน EMT-B

 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร EMT-B 110 ชม.
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

สมัครด้วยตนเองติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล รพ.พญาไท 2 ชั้น 11 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สมัครออนไลน์คลิก https://docs.google.com/forms/d/1FTpxox5_gkfV49VJdvX1FMsrgMaaku8vGOjz1Kt5glE/viewform?fbclid=IwAR2R34Nj1l_2nOwnTw05ozzDJOFL61De4AktrtbIlm8gRQEV9fEnfUszOuQ&edit_requested=true

เลือก รพ.พญาไท 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Mobile : 081-900-8401 ณัฐณาภรณ์ ปิ่นสง
ส่ง Resume E-mail : nattanapo_koo@phyathai.com

โรงพยาบาลพญาไท 2

Related Articles