โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD สูตินรีเวช

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • หากมีประสบการณ์ทำงานพยาบาลทางด้านสูตินรีเวชมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล แผนก IPD สูตินรีเวช

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OR อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
อีเมล์ : ploypattra.is@samitivej.co.th ระบุตำแหน่งและแผนกที่สนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทัก inbox หรือโทร 02-022-2469
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Samitivej Careers

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

Related Articles