โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน

  • พยาบาล Scrub Nurse แผนก OR ศัลยกรรมทั่วไป
  • พยาบาล Scrub Nurse แผนก OR สูตินรีเวช
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช
  • ผู้ช่วยพยาบาล แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช
  • พยาบาลวิชาชีพวิสัญญี แผนก OR
  • Finance Officer
  • Programmer
  • HR Officer (Recruit or Payroll)
  • Safety Officer
  • Radiotech

สมัครออนไลน์ – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-k9yT-tdOphOX2krsvDt9onuPcGLmQdvHpgAGd3R6Y2Lo6g/viewform

Related Articles

Responses