การใส่สายให้อาหารทางปากในทารกแรกเกิด

ให้อาหารทางปาก

วัตถุประสงค์

 1. Decompression โดยระบายลม หรือของเหลวในกระเพาะอาหาร
 2. Gastric lavage
 3. ให้อาหารและยาในผู้ป่วยที่รับประทานอาหารไม่ได้ หรือมีปัญหาการดูดกลืน
 4. เพื่อนำของเหลวหรือสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหารไปตรวจวิเคราะห์

อุปกรณ์

 1. สายให้อาหารพลาสติก (NG tube) ขนาด 5Fr , 6Fr, 8Fr ขึ้นกับขนาดของเด็ก
 2. หลอดฉีดยาปลอดเชื้อ (sterile syringe) ขนาด 3 ml หรือ 5 ml หนึ่งอัน
 3. Fixomull ( พลาสเตอร์ผ้าเนื้อนุ่ม )
 4. หูฟัง (stethoscope)
 5. ถุงมือสะอาด
ให้อาหารทางปาก

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบแผนการรักษา แจ้งวัตถุประสงค์และข้อบ่งชี้ในการใส่สาย OG Tube ให้แก่ บิดา มารดา
 2. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบพร้อมใช้
 3. ล้างมือให้สะอาดตามหลัก Aseptic technique
 4. สวมถุงมือสะอาด
 5. จัดท่าทารกนอนหงาย ศีรษะสูงประมาณ 15-30 องศา
 6. หยิบสายยางให้นมด้วยวิธี sterile technique เริ่มวัดความยาวของสายเพื่อให้ปลายสายให้อาหารอยู่ในกระเพาะอาหาร โดยใช้ปลายสายยางวัดจากสันจมูกของทารกถึงติ่งหู และจากติ่งหูถึงกึ่งกลาง ระหว่างลิ้นปี่ (xyphoid process) กับสะดือ
 7. ทำเครื่องหมายในตำแหน่งที่วัดได้
 8. ใส่สายเข้าไปทางปากอย่างนุ่มนวล จนถึงตำแหน่งที่วัดไว้ ติด Fixomull เพื่อยึดสายให้อาหารให้เรียบร้อย
 9. ตรวจสอบตำแหน่งของสาย OG Tube ว่าอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ โดยนำ Syringe 3 หรือ 5 ml ดันลมประมาณ 1-2 ml ผ่านทาง OG Tube จากนั้นใช้ stethoscope ฟังเสียงลมบริเวณ Left upper quadrant ของทารก หากได้ยินเสียงลมเข้าไปแสดงว่าปลายสายอยู่ในตำแหน่งกระเพาะอาหาร หรือใช้วิธีดูดสิ่งคัดหลั่งในกระเพาะอาหารออกมาว่ามีหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะอาหาร
 10. เก็บอุปกรณ์ ล้างมือให้สะอาด
 11. บันทึกกิจกรรมการพยาบาล

แหล่งที่มาของข้อมูล : หัตถการพื้นฐานสำหรับเด็ก ผศ.พญ.กนกพรรณ เรืองนภา และ ผศ.พญ.มาลัย ว่องชาญชัยเลิศภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , การใส่สายให้อาหารทางปากในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ , การใส่สายยางทางปาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Related Articles

การเลือกใช้และลำดับการบรรจุเลือดลงหลอดเก็บเลือด

หลอดเก็บเลือดเป็นหลอดแก้วที่ผ่านขบวนการปลอดเชื้อด้วยการอาบรังสี และถูกผนึกด้วยจุกพลาสติกเพื่อรักษาสภาพสุญญากาศ นอกจากนี้จุกยังมีสีต่าง ๆ ตามสารกันเลือดแข็งที่บรรจุอยู่ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ