Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มาฝากทุกคน

คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน!

ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ไม่รู้สึกตัว ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ต่อมาผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์รับรองว่าอาการทางสมองของผู้ป่วยเป็นปกติแล้ว ถ้าผู้ป่วยไม่ต้องการรักษาในโรงพยาบาลและยินยอมที่จะเซ็นเอกสารไม่สมัครใจอยู่รักษาต่อในโรงพยาบาล พยาบาลควรแนะนำผู้ป่วยอย่างไร

ก. ยังไม่สามารถเซ็นเอกสาร เพราะผู้ป่วยยังเป็นคนไร้ความสามารถ
ข. สามารถเซ็นเอกสารได้ เพราะแพทย์รับรองว่าอาการทางสมองของผู้ป่วยเป็นปกติแล้ว
ค. สามารถเซ็นเอกสารได้ เมื่อพยาบาลเซ็นกำกับพร้อมระบุว่าอาการทางสมองของผู้ป่วยเป็นปกติแล้ว
ง. สามารถเซ็นเอกสารได้ เมื่อแนบใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าอาการทางสมองของผู้ป่วยเป็นปกติแล้ว

ฉลย ก. ถูก เพราะ คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริตที่ไม่สามารถจัดการงานได้เลย ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว หากยังไม่มีคำสั่งศาลก็เป็นเพียงคนวิกลจริตเท่านั้น ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ตามมาตรา 28) ได้แก่

  • คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • บุพการี
  • ผู้สืบสันดาน
  • ผู้ปกครอง
  • ผู้ดูแลคนวิกลจริต
  • ผู้อนุบาล
  • พนักงานอัยการ

Related Articles

ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ

สวัสดีค่ะ พี่น้อง nurse soulciety ทุกท่าน หลังจากพี่เนิร์สเผยแพร่เนื้อหาภาวะหลอดเลือดดำอักเสบไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ของภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญมากๆ คือ ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งการให้ยา และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำ และจัดการเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำ…

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และการพยาบาลในระยะก่อนคลอด มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย ง. ถูก เพราะผลของเอสโตรเจนในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ 1. อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกใหญ่ขึ้น2. เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อมดลูก3. กระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว ซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะยับยั้งฤทธิ์นี้ได้4. ทำให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น และกระตุ้นการทำงานของท่อน้ำนม ต่อมน้ำนม ทำให้เต้านมคัดตึง 5.…

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย คำตอบ ข้อ ก. อะไรทำให้คุณคุยเรื่องโกหก เป็นการเลือกใช้เทคนิคที่กระตุ้นการเปิดเผยตนเอง คือ Exploring (การสำรวจ) หมายถึง การเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้ป่วยกล่าวถึงอย่างผิวเผินไม่ชัดเจน ทำให้พยาบาลได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ปัญหาของผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยได้คิดไตร่ตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมองเห็นปัญหาของตนชัดเจนขึ้น…

Nursing quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลผู้ใหญ่ มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย ข. ถูก เพราะยากลุ่ม NSAIDs จะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร เพราะทำให้มีการหลั่ง prostaglandin ลดลง ซึ่งโดยปกติ prostaglandin จะช่วยให้มีการสร้างเมือกเคลือบบริเวณ mucosa ของกระเพาะอาหาร เมื่อเมือกที่ปกคลุม…

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน!