โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
  • หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด
  • หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในชั้น 2 และชั้น 3
  • แผนกห้องผ่าตัด
  • แผนกห้องตรวจสุขภาพ
  • แผนกสูติกรรมเด็กอ่อน

คุณสมบัติ

  • จบคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตำแหน่งหัวหน้าแผนกมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 076-237220-6 ต่อ 155
E-mail : hr@missionhospitalphuket.com

Related Articles