Nurse Worldwide ยานี้กินก่อนอาหาร

Nurse Worldwide ยานี้กินก่อนอาหาร

สวัสดีค่ะชาว nurse soulciety ทุกคน

การกินยาก่อน-หลังอาหาร มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด ภาษาน่ารู้วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ ให้ทานยานี้ก่อนอาหาร ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

Nurse Worldwide ยานี้กินก่อนอาหาร

พี่น้องพยาบาลอย่าลืมนำประโยคนี้ไปใช้นะคะ พี่เนิร์สหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนน้าาา

Related Articles

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Responses