Nurse Worldwide ตอน ภาวะลำไส้อุดตัน

Nurse Worldwide

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการใส่สาย Nasogastric Tube (NG Tube) สำหรับการรักษาภาวะลำไส้อุดตัน

สถานการณ์คือผู้ป่วยเจนมาที่ห้องให้การรักษา ซึ่งคุณหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าผู้ป่วยเจนมีภาวะลำไส้อุดตัน พยาบาลโอบอ้อมจึงทำการใส่สาย NG Tube ให้กับผู้ป่วยเจน

แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

Related Articles

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Nurse Worldwide การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถานการณ์เกิดขึ้นที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผู้ป่วยรายหนึ่งมาพร้อมกับญาติผู้ป่วย แจ้งกับพยาบาลโอบอ้อมว่าทำแจกันตกใส่เท้า พยาบาลโอบอ้อมจึงทำการสอบถามอาการปวดเท้าของผู้ป่วย

Responses