อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีน

Myocarditis after vaccination

ปัจจุบันมีการผลการรายงานว่า หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แล้ว อาจเกิดมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ อาการนี้สัมพันธ์กับวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA COVID-19 สามารถพบได้ในวัยรุ่นชายและวัยหนุ่มสาว มักจะมีอาการตอนรับวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งจะมีอาการไม่กี่วันหลังฉีดวัคซีน

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่พบ ได้แก่

  1. เจ็บหน้าอก
  2. หายใจหอบ
  3. รู้สึกหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
  4. หายใจถี่ขณะพักหรือทำกิจกรรม
  5. บางคนมีอาการบวมที่ขา ข้อเท้า และเท้า
  6. รู้สึกเหนื่อยล้ากว่าที่เคยเป็น
  7. ในผู้ป่วยเด็กบางคนอาจมีอาการไข้ร่วมด้วย

อาการเหล่านี้พบได้ภายใน 30 วันหลังได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่จะพบภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน โดยพบมากหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีภาวะดังกล่าว มักตอบสนองต่อยาได้ดีและหายได้เร็ว สามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA จากการศึกษาพบว่าอาการนี้พบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุที่พบมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 12-17 ปี รองลงมาคือ 18-24 ปี

อย่างไรก็ตามแพทย์แนะนำว่า ควรฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนให้ผลที่คุ้มค่ากว่า ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 และลดอัตราการเสียชีวิต อาการข้างเคียงที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนี้ ข้อมูลจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา พบน้อยกว่า 5 รายในผู้ป่วย 100,000 ราย และส่วนมากอาการไม่รุนแรง และรักษาให้หายเป็นปกติได้

แหล่งข้อมูล : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) : BDMS

Related Articles

ทำความรู้จัก Burn Injury แผลไหม้

แผลไหม้ หมายถึง บาดแผลที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยความร้อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากถูกเปลวไฟลวก ถูกของเหลวร้อนลวก กระแสไฟฟ้าแรงสูง หรือสารเคมี ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย ตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้า หนังแท้ หรืออาจลึกลงไปถึงกระดูกได้