อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีน

Myocarditis after vaccination

ปัจจุบันมีการผลการรายงานว่า หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แล้ว อาจเกิดมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ อาการนี้สัมพันธ์กับวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA COVID-19 สามารถพบได้ในวัยรุ่นชายและวัยหนุ่มสาว มักจะมีอาการตอนรับวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งจะมีอาการไม่กี่วันหลังฉีดวัคซีน

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่พบ ได้แก่

  1. เจ็บหน้าอก
  2. หายใจหอบ
  3. รู้สึกหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
  4. หายใจถี่ขณะพักหรือทำกิจกรรม
  5. บางคนมีอาการบวมที่ขา ข้อเท้า และเท้า
  6. รู้สึกเหนื่อยล้ากว่าที่เคยเป็น
  7. ในผู้ป่วยเด็กบางคนอาจมีอาการไข้ร่วมด้วย

อาการเหล่านี้พบได้ภายใน 30 วันหลังได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่จะพบภายใน 7 วันหลังได้รับวัคซีน โดยพบมากหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีภาวะดังกล่าว มักตอบสนองต่อยาได้ดีและหายได้เร็ว สามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA จากการศึกษาพบว่าอาการนี้พบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุที่พบมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 12-17 ปี รองลงมาคือ 18-24 ปี

อย่างไรก็ตามแพทย์แนะนำว่า ควรฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนให้ผลที่คุ้มค่ากว่า ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 และลดอัตราการเสียชีวิต อาการข้างเคียงที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนี้ ข้อมูลจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา พบน้อยกว่า 5 รายในผู้ป่วย 100,000 ราย และส่วนมากอาการไม่รุนแรง และรักษาให้หายเป็นปกติได้

แหล่งข้อมูล : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) : BDMS

Related Articles

Long Covid เจ็บ…แต่ไม่จบของคนเคยติดเชื้อ covid-19

Long Covid คืออะไร ? อ้างอิงจากนิยามองค์การอนามัยโลก ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ระบุว่า เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากรักษาหายแล้ว แต่หลายคนยังรู้สึกเหมือนยังไม่หายดี ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่หลังรักษาหาย ส่วนมากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันตรวจพบเชื้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน…

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครพยาบาล

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครพยาบาลตำแหน่ง RN / PN ประจำ IPD / IPD Ward Covid / ER / ICU โดยมีการรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ ปฏิบัติงานทางการพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง รพ…

ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ

สวัสดีค่ะ พี่น้อง nurse soulciety ทุกท่าน หลังจากพี่เนิร์สเผยแพร่เนื้อหาภาวะหลอดเลือดดำอักเสบไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ของภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญมากๆ คือ ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งการให้ยา และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำ และจัดการเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำ…

ใส่หน้ากาก 2 ชั้น ป้องกันโควิดได้ดีกว่าเดิมจริงรึป่าว?

ปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนว่าการใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีประโยชน์สามารถลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าใส่หน้ากากชั้นเดียว