โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง

  • แผนกทารกแรกเกิด
  • สหคลีนิกสูตินรีเวช
  • ศูนย์กระดูกและข้อ
  • แผนก ARI Clinic
  • IPD ศัลยกรรม
  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  • UM Nurse

สนใจส่งประวัติมาที่ E-Mail : brhhrrc@brh.co.th
Line : Komkla1312 (คุณป๊อป) โทร. 038-921-854
Line : Boomchika (คุณบูม) โทร. 038-921-999 ต่อ 1847
Line : Opal_junpen (คุณโอปอล์) โทร. 038-921-999 ต่อ 1855

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Related Articles

โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด ผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด พยาบาลประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน UM Nurse เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่องทางในการสมัคร สมัครผ่าน QR Codeสนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-Mail : brh.employeerelation@brh.co.thโทร 038-998555 ต่อ 1702

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริการห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริการผู้ป่วยใน งานห้องคลอด พยาบาล ALQ (Alternative Local Quarantine) UR Nurse ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ช่วยพยาบาล แผนกบริการห้องผ่าตัด งาน…

โรงพยาบาลพญาไท 2 รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน EMT-B คุณสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์ ER/ICU 1 ปีขึ้นไป พนักงาน EMT-B จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมหลักสูตร EMT-B 110 ชม. มีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 1…

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จบหลักสุตร EMT, ACLS, BLS จะพิจารณาพิเศษ ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2-3 ปีขึ้นไป พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ คุณสมบัติ หญิง…

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (OPD) คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZHตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51lสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th