ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์

Virtual Reality in Healthcare & Nursing Ethics Issue

Nurse Soulciety ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Virtual Reality in Healthcare & Nursing Ethics Issue วันพุธที่ 3 ส.ค. 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

พยาบาลวิชาชีพในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพ (Health Provider) มีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ความก้าวหน้า ความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องมีความรู้เท่าทัน เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลอย่างชาญฉลาด รวมทั้งวิชาชีพพยาบาลคงต้องยึดหลักการของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ถึงแม้ว่าเกิดการดูแลด้วยระบบโลกเสมือนจริงพยาบาลจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาทางจริยธรรมเชิงวิชาชีพ ไม่เกิดข้อร้องเรียน หรือการฟ้องร้องทางด้านกฎหมาย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในทางบวก

รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน
ค่าลงทะเบียน : 400 บาท (เป็นสมาชิก Nurse Soulciety 88 บาท)

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม

  1. ทำการลงทะเบียนเพื่อจองการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ https://forms.gle/n9FMeviznujhSx9u5
    หรือ Scan QR CODE

2. เมื่อท่านเข้าทำการจองการสมัครเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ให้ท่านทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Nurse Soulciety ที่ www.nursesoulciety.com/register/ เพื่อรับสิทธิ์ในการชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 88 บาท จากนั้นให้ท่านทำการโอนเงินชำระค่าสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ มาที่

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 080-266765-0
ชื่อบัญชี บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด
(ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการ)

จากนั้นส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการสมัครกลับมาที่
Facebook : https://www.facebook.com/nursesoulciety/
Line : https://lin.ee/uXoZ1NG

ตัวอย่าง

3. ท่านจะได้รับการยืนยันการเข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทางอีเมล์ของท่าน ที่ท่านได้ลงข้อมูลไว้หลังจากท่านแสดงหลักฐานการชำระเงิน เวลาก่อนเที่ยงวันในช่วงวันทำการวันถัดไป ถือเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประชุม

Related Articles

รวมเส้นทางสู่ฝันเพื่อเป็นพยาบาล TCAS’64 คณะพยาบาลศาสตร์

วันนี้พี่เนิร์สได้รวบรวม 10 สถาบันมาให้น้อง ๆ ที่มีเป้าหมายอยากเป็นพยาบาลได้เตรียมตัวก่อนสอบคัดเลือกนักศึกษาใน TCAS’64 มาฝากค่า

โอบอ้อมชวนรู้จักเพื่อนพยาบาลผู้ชาย #พยาบาลหล่อบอกต่อด้วย

หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าพยาบาลมีแต่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วผู้ชายก็สามารถเรียนเป็นพยาบาลได้นะครับ แถมยังได้เป็นหนุ่มฮอต ป๊อปปูล่าที่สุดในคณะอีกด้วยนะ