โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี พยาบาลวิสัญญี(ประจำ)

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิสัญญี (ประจำ)

E-Mail : schhr@samitivej.co.th

สมัครได้ที่ QR Code

bit.ly/SCHRecruitmentForm

โทรสอบถามเพิ่มเติม 033-038903

Related Articles

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงาน

เปิดรับสมัครพนักงาน Part time ประจำ พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนก เด็ก พยาบาลวิชาชีพ IPD แผนก ICU E-Mail : schhr@samitivej.co.thสมัครออนไลน์ คลิก bit.ly/SCHRecruitmentFormโทรสอบถามเพิ่มเติม 033-038903 Post Views: 255

วันพยาบาลแห่งชาติ

1. ประวัติความเป็นมาวันพยาบาลแห่งชาติ ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเป็นวัน พยาบาลแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา โดยงานวันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรก ในวันที่…

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี รับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี รับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาาลไตเทียม หากมีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก ไตเทียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน และมีความรับผิดชอบสูง ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (เรซูเม่) ทางE-Mail : schhr@samitivej.co.thสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมิติเวช…

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลแผนกฉุกเฉิน ER พยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU พยาบาลแผนกไตเทียม Hemo พยาบาลแผนกอายุรกรรม OPD-MED พยาบาลแผนกกุมารเวช OPD-MED พยาบาลผู้ป่วยใน Ward เด็ก, สูติ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีประสบการณ์ใบการทำงาน สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZHตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์>…

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (OPD) คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZHตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51lสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th Post Views: 118