Nurse Worldwide ขออนุญาตติดเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

Nurse Worldwide ขออนุญาตติดเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

สวัสดีชาว Nurse Soulciety ทุกคนจ้า

วันนี้พี่เนิร์สมีวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อต้องตรวจคลื่นหัวใจให้กับผู้ป่วยต่างชาติ มาฝากกันค่ะ

พี่น้องพยาบาลอย่าลืมนำประโยคนี้ไปใช้ และฝึกพูดภาษาให้คล่องแคล่วกันด้วยนะคะ

Nurse Worldwide ขออนุญาตติดเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

Related Articles

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Responses