วัคซีน สำหรับเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี

วัคซีน อายุ 0-15 ปี

การสร้างเกราะป้องกันโรคต่าง ๆ ให้ลูกด้วยการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะกับเด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ 15 ปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้

วัคซีนทุกช่วงอายุ ภาค 1 ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 15 ปี จะมีอะไรบ้างนั้น พี่เนิร์สจะมาบอกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันโรค สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

วัคซีนพื้นฐาน (จำเป็น) เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด หากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจะไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
2) วัคซีนตับอักเสบ B (HBV)
3) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)
4) วัคซีนโปลิโอแบบหยอด (OPV) และ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
5) วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)
6) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE)
7) วัคซีนโรต้า (Rota)
8) วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (IPD)
9) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี (HPV)

วัคซีนเสริม (ทางเลือก) วัคซีนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องฉีด แต่ถ้าฉีดจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ดังนี้
1) วัคซีนนิวโมคอคคัส (PCV)
2) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Inactive JE)
3) วัคซีนตับอักเสบ A (HAV)
4) วัคซีนอีสุกอีใส (VZV)
5) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
6) วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่ในผู้ชายและมะเร็งทวารหนัก (HPV)
7) วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (DEN)
8) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td) เข็มรวม

ดังนั้น การพาลูกไปฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่รู้หรือเปล่า? วัคซีนไม่ได้มีเฉพาะในเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็ควรได้รับวัคซีนด้วยเช่นกัน

วัคซีน อายุ 0-15 ปี

มาติดตามวัคซีนทุกช่วงวัย ภาค 2 กันต่อได้ ในโพสต์ต่อไปค่ะ

Related Articles

Responses