วัคซีน สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

วัคซีน อายุ 15 ปีขึ้นไป

หลายคนคงเคยได้รับวัคซีนในวัยเด็ก และคิดว่าผู้ใหญ่คงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ เพราะเชื่อว่าเคยได้รับวัคซีนครบตั้งแต่เล็กแล้ว ร่างกายย่อมมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงแน่นอน

แท้จริงแล้ว!! วัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดนั้นไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต หรือบางรายอาจจะฉีดวัคซีนไม่ครบในช่วงวัยเด็ก รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีวัคซีนชนิดใหม่เกิดขึ้นมากมาย

วัคซีนสำหรับป้องกันโรคในช่วงอายุ 15 ปี – วัยสูงอายุ จะมีอะไรบ้างนั้น พี่เนิร์สจะมาอธิบายต่อจากวัคซีนทุกช่วงวัย ภาคที่ 1 ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

วัคซีนที่ให้วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี
1) วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง
2) วัคซีน HPV ป้องกันการติดเชื้อบริเวณทวารหนัก โรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งของทวารหนักในผู้ชาย
3) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

วัคซีนที่ให้วัยผู้ใหญ่ อายุ 19 – 60 ปี
1) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td) เข็มรวม
2) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
3) วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง สามารถรับวัคซีนได้จนถึงอายุ 45 ปี
4) วัคซีน HPV ป้องกันการติดเชื้อบริเวณทวารหนัก โรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งของทวารหนักในผู้ชาย สามารถรับวัคซีนได้จนถึงอายุ 45 ปี
5) วัคซีนตับอักเสบ B (HBV)
6) วัคซีนตับอักเสบ A (HAV)
7) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
8) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า-ก่อนสัมผัสเชื้อ Rabies (PrEP)
9) วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella)

วัคซีนสำหรับวัยสูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
1) วัคซีนงูสวัด (Zoster)
2) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td) เข็มรวม
3) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
4) วัคซีนตับอักเสบ B (HBV)
5) วัคซีนตับอักเสบ A (HAV)
6) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
7) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า-ก่อนสัมผัสเชื้อ Rabies (PrEP)
8) วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella)
9) วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV13 และ PPSV23) แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีน อายุ 15 ปีขึ้นไป

หากอยากมีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรค พี่เนิร์สขอแนะนำให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ซึ่ง “วัคซีน” ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะ

Related Articles

Responses