วัคซีน สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

วัคซีน อายุ 15 ปีขึ้นไป

หลายคนคงเคยได้รับวัคซีนในวัยเด็ก และคิดว่าผู้ใหญ่คงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ เพราะเชื่อว่าเคยได้รับวัคซีนครบตั้งแต่เล็กแล้ว ร่างกายย่อมมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงแน่นอน

แท้จริงแล้ว!! วัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดนั้นไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต หรือบางรายอาจจะฉีดวัคซีนไม่ครบในช่วงวัยเด็ก รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีวัคซีนชนิดใหม่เกิดขึ้นมากมาย

วัคซีนสำหรับป้องกันโรคในช่วงอายุ 15 ปี – วัยสูงอายุ จะมีอะไรบ้างนั้น พี่เนิร์สจะมาอธิบายต่อจากวัคซีนทุกช่วงวัย ภาคที่ 1 ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

วัคซีนที่ให้วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี
1) วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง
2) วัคซีน HPV ป้องกันการติดเชื้อบริเวณทวารหนัก โรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งของทวารหนักในผู้ชาย
3) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

วัคซีนที่ให้วัยผู้ใหญ่ อายุ 19 – 60 ปี
1) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td) เข็มรวม
2) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
3) วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง สามารถรับวัคซีนได้จนถึงอายุ 45 ปี
4) วัคซีน HPV ป้องกันการติดเชื้อบริเวณทวารหนัก โรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งของทวารหนักในผู้ชาย สามารถรับวัคซีนได้จนถึงอายุ 45 ปี
5) วัคซีนตับอักเสบ B (HBV)
6) วัคซีนตับอักเสบ A (HAV)
7) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
8) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า-ก่อนสัมผัสเชื้อ Rabies (PrEP)
9) วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella)

วัคซีนสำหรับวัยสูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
1) วัคซีนงูสวัด (Zoster)
2) วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบ (Tdap/Td) เข็มรวม
3) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
4) วัคซีนตับอักเสบ B (HBV)
5) วัคซีนตับอักเสบ A (HAV)
6) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
7) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า-ก่อนสัมผัสเชื้อ Rabies (PrEP)
8) วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella)
9) วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV13 และ PPSV23) แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีน อายุ 15 ปีขึ้นไป

หากอยากมีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรค พี่เนิร์สขอแนะนำให้ทุกคนหมั่นตรวจสอบสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ซึ่ง “วัคซีน” ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะ

Related Articles

วัคซีน สำหรับเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี

การสร้างเกราะป้องกันโรคต่าง ๆ ให้ลูกด้วยการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะกับเด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ 15 ปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ วัคซีนทุกช่วงอายุ ภาค 1 ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 15 ปี จะมีอะไรบ้างนั้น พี่เนิร์สจะมาบอกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันค่ะ วัคซีนสำหรับป้องกันโรค สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท วัคซีนพื้นฐาน (จำเป็น) เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด…

วัคซีนหญิงตั้งครรภ์

การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหญิงตั้งครรภ์ ช่วยให้คุณแม่และทารกปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์จนถึงกำหนดคลอด ซึ่งวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดมี 2 ชนิด

การฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย ต้องรู้อะไรบ้าง?

การฉีดยา ยาที่ให้โดยการฉีดจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเร็วกว่าการให้ยาโดยวิธีอื่น การให้ยาโดยการฉีด สามารถแบ่งออกได้ 4 วิธี ดังนี้ 1. การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (ID : Intradermal injection) วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของร่างกายต่อยาปฏิชีวนะ และทดสอบภูมิแพ้ ตำแหน่งฉีดยา : บริเวณหน้าแขนหรือต้นแขน ในบางครั้งอาจฉีดบริเวณหลังหรือต้นขาก็ได้ องศาในการแทงเข็ม : ทำมุม 5-15…

เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกจะพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านมแต่กลับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับหนึ่งของหญิงไทย เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ รวมทั้งหญิงไทยมีความอาย กว่าจะมารับการตรวจโรคก็อาจเข้าสู่ระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จนต้องเสียชีวิตในที่สุด หากเราเรียนรู้และทำความเข้าใจ ก็จะช่วยป้องกันสาวๆ ให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกได้ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 9 ปี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70 % มะเร็งปากมดลูกเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนทั้งที่เคยมีเพศสัมพันธ์และไม่เคย สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกกว่า 90% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ส่วนใหญ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนน้อยติดต่อทางการสัมผัส…

Responses