คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบา

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยจะมีแผนกต่าง ๆ เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการ ซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีชื่อย่อที่แตกต่างกันไป

วันนี้พี่เนิร์สอยากจะชวนน้อง ๆ มารู้จักชื่อแผนกบางส่วนในโรงพยาบาลกันค่ะ

แผนกดูแลก่อนคลอด (ANC ย่อมาจาก ANTENATAL CARE) ดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอด

หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU ย่อมาจาก CARDIAC CARE UNIT) เป็นแผนกที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM) ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรืออาการจากโรคภัยซึ่งต้องรักษาอย่างเร่งด่วน

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU ย่อมาจาก INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกรักษาผู้ป่วยใน (IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB ย่อมาจาก LABORATORY) ทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ จากผู้ป่วย

ห้องคลอด (LR ย่อมาจาก LABOR ROOM) ดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ทำคลอดบุตร พร้อมกับให้คำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารก

 (วิชาการ)

แผนกอายุรกรรม (MED ย่อมาจาก MEDICINE DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่รักษาด้วยการใช้ยา ตั้งแต่การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU ย่อมาจาก NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤต

แผนกสูตินรีเวช (OB-GYN ย่อมาจาก OBSTETRICS GYNECOLOGY DEPARTMENT) ดูแลผู้หญิงตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์จนกระทั่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

แผนกรักษาผู้ป่วยนอก (OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจอาการ รับการรักษาแล้วรับยากลับบ้าน โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ห้องผ่าตัด (OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM) ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

แผนกดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูก (ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกระดูก

แผนกกุมารเวชกรรม (PED ย่อมาจาก PEDIATRIC DEPARTMENT) ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น

หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU ย่อมาจาก PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง15 ปี

แผนกดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด (SUR ย่อมาจาก SURGICAL DEPARTMENT) ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรม

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

Related Articles

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery/NICU พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD Sur&Ortho พยาบาลวิชาชีพ แผนก Virtual Hospital พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD สูตินรีเวช คุณสมบัติ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลตรงสายงาน 1 ปีขึ้นไป…

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ ICU MED พยาบาลวิชาชีพ LR (ห้องคลอด) พยาบาลวิชาชีพ Cath lab วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ER พยาบาลวิชาชีพ EMS สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้1.สแกน QR Code ใต้โพส หรือเข้าตาม Link:https://bit.ly/3f0LwMM2.ส่ง…

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ Cardiac Cath Lab พยาบาลวิชาชีพ Anesthetic พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ IPD พยาบาลวิชาชีพ OPD ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้– สแกน QR…

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…

Responses