คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบา

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยจะมีแผนกต่าง ๆ เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการ ซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีชื่อย่อที่แตกต่างกันไป

วันนี้พี่เนิร์สอยากจะชวนน้อง ๆ มารู้จักชื่อแผนกบางส่วนในโรงพยาบาลกันค่ะ

แผนกดูแลก่อนคลอด (ANC ย่อมาจาก ANTENATAL CARE) ดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงก่อนคลอด

หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU ย่อมาจาก CARDIAC CARE UNIT) เป็นแผนกที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM) ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรืออาการจากโรคภัยซึ่งต้องรักษาอย่างเร่งด่วน

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU ย่อมาจาก INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกรักษาผู้ป่วยใน (IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB ย่อมาจาก LABORATORY) ทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ หรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ จากผู้ป่วย

ห้องคลอด (LR ย่อมาจาก LABOR ROOM) ดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ทำคลอดบุตร พร้อมกับให้คำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารก

 (วิชาการ)

แผนกอายุรกรรม (MED ย่อมาจาก MEDICINE DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่รักษาด้วยการใช้ยา ตั้งแต่การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU ย่อมาจาก NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤต

แผนกสูตินรีเวช (OB-GYN ย่อมาจาก OBSTETRICS GYNECOLOGY DEPARTMENT) ดูแลผู้หญิงตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์จนกระทั่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

แผนกรักษาผู้ป่วยนอก (OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจอาการ รับการรักษาแล้วรับยากลับบ้าน โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ห้องผ่าตัด (OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM) ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

แผนกดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูก (ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC DEPARTMENT) ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกระดูก

แผนกกุมารเวชกรรม (PED ย่อมาจาก PEDIATRIC DEPARTMENT) ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น

หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU ย่อมาจาก PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT) ดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง15 ปี

แผนกดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด (SUR ย่อมาจาก SURGICAL DEPARTMENT) ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรม

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

Related Articles

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

Dopamine injection

รูปแบบยาและความแรง : Dopamine injection 200 mg/5ml (40mg/ml) ,50mg/5ml (10mg/ml) Inopin (Dopamine) 250 mg/10 ml (25mg/ml), 500mg/10 ml (50 mg/ml) *** ควรมีการตรวจสอบรูปแบบที่มีอยู่ในแต่ละโรงพยาบาล กลุ่มยาทางเภสัชวิทยา : Cardiogenic drug…

การใช้มาตรวัดความเจ็บปวด

สวัสดีค่ะ พี่น้อง nurse soulciety ทุกท่าน การประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วย เป็นบทบาทหนึ่งของพยาบาลที่จะทำการประเมินและจัดการกับความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม พี่เนิร์สอยากมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่พยาบาลใช้ประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยแต่ละราย เราเรียกเครื่องมือนี้ว่า มาตรวัดความเจ็บปวด มาติดตามดูกันได้เลยค่ะ มาตรวัดความเจ็บปวด หมายถึง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดความเจ็บปวด เนื่องจากความเจ็บปวดเป็นนามธรรม ไม่อาจจับต้องได้บางครั้งผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก ผู้ป่วยวิกฤต หรือผู้ป่วยที่ขยับเขยื้อนไม่ได้ เป็นต้น จำเป็นที่เราต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ เครื่องมือในการประเมินความปวด ได้แก่ Neonatal Infant Pain…

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ ICU MED พยาบาลวิชาชีพ LR (ห้องคลอด) พยาบาลวิชาชีพ Cath lab วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ER พยาบาลวิชาชีพ EMS สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้1.สแกน QR Code ใต้โพส หรือเข้าตาม Link:https://bit.ly/3f0LwMM2.ส่ง…

Responses