โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เปิดรับสมัครงาน

bnhhospital

พยาบาลวิชาชีพ

  • พยาบาลวิชาชีพ Emergency
  • พยาบาลวิชาชีพ Spine Clinic
  • พยาบาลวิชาชีพ Ear Eye Nose Throat Unit
  • พยาบาลวิชาชีพ Ward 6A (Surgery Ward)

ผู้ช่วยพยาบาล

  • ผู้ช่วยพยาบาล Surgery Unit
  • ผู้ช่วยพยาบาล Rehabilitation Center
  • ผู้ช่วยพยาบาล Ear Eye Nose Throat Unit

สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่
E-Mail : bnhrecruit@bnh.co.th ระบุแผนกที่ท่านสนใจ
สมัครออนไลน์: https://bit.ly/BNHRecruitmentForm
หรือโทร 02-022-0801

bnhhospital

Related Articles

Bishop Score คะแนนประเมินความพร้อมของปากมดลูก

การชักนําคลอด หรือ การเร่งคลอด (Induction of labor) คือ การกระตุ้นให้เจ็บครรภ์ คลอดโดยทำให้มดลูกเกิดการหดรัดตัว ร่วมกับการทำให้ปากมดลูกนุ่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการคลอด