พยาบาลส่งต่อแรงบันดาลใจ พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญพิเศษ พยาบาลพี่น้อย ผู้ยึดหลักการทำงาน เราต้องให้บริการทางการพยาบาล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่จะมาเผยเรื่องราวชีวิตการทำงานพยาบาลในเรือนจำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

พว. ปรีดา สาราลักษณ์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ประสบการณ์ทำงานพยาบาลมากกว่า 30 ปี

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

ความเป็นมา “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข”
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องจากเรือนจำเป็นแดนปิด ทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำค่อนข้างจะลำบาก ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านเครื่องมือการแพทย์ บริการการแพทย์และพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ และให้ความรู้สุขอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง

หลักการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
ใช้หลักการบริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ) เหมือนกับการรักษาบุคคลทั่วไป โดยมี 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เข้ามาจัดการและดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในเรือนจำ
จำนวนผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดตรัง มีเกือบ 3,000 คน ทำให้สถานที่คุมขังแออัดและเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคได้ง่ายขึ้น ปัญหาหลัก คือ ความยุ่งยากและซับซ้อนในการเข้าถึงการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพราะกรมราชทัณฑ์จำเป็นต้องคัดกรองผู้ต้องขังก่อน เพื่อความปลอดภัยสำหรับพยาบาลที่จะมาปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกคน ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งทีม อสรจ. (อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ) เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือด วัดความดัน เป็นต้น เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติการพยาบาลในสถานกักกันแดนปิด

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข”
การได้ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาบาลชุมชน ทำให้ได้เรียนรู้ว่า เรือนจำคือหนึ่งชุมชนที่เราต้องดูแล ผู้ต้องขังเปรียบเสมือนผู้รับบริการที่เราต้องใส่ใจ และให้บริการทุกคนเท่าเทียมกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข” ประสบความสำเร็จ
ความแข็งแกร่งของทีม ทีมงานคุณภาพ ความร่วมมือร่วมใจกัน และการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายจากในหลวง รัชกาลที่ 10 จึงส่งผลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นพวกเราจึงตั้งใจปฏิบัติงานพยาบาลอย่างสุดความสามารถ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

Related Articles

nursesoulciety ร่วมเชิดชูพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ และรวมถึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด

ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ

สวัสดีค่ะ พี่น้อง nurse soulciety ทุกท่าน หลังจากพี่เนิร์สเผยแพร่เนื้อหาภาวะหลอดเลือดดำอักเสบไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ของภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญมากๆ คือ ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งการให้ยา และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำ และจัดการเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำ…

การประเมินแผลกดทับ

แผลกดทับ คือ การบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูกหรือบริเวณที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์กดทับการเกิดแผลกดทับมักพบในผู้ป่วยที่มีการนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน นอนติดเตียง ไม่ค่อยพลิกตะแคงตัว หรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวจนเกิดแผลกดทับที่ผิวหนังตามตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก เช่น กระดูกก้นกบ กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง ข้อศอกและส้นเท้า เป็นต้น ระดับของแผลกดทับตาม National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), April 13, 2016 1.ระดับ1…

ทำความรู้จัก Burn Injury แผลไหม้

แผลไหม้ หมายถึง บาดแผลที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยความร้อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากถูกเปลวไฟลวก ถูกของเหลวร้อนลวก กระแสไฟฟ้าแรงสูง หรือสารเคมี ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย ตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้า หนังแท้ หรืออาจลึกลงไปถึงกระดูกได้

Responses