เรียนออนไลน์ โควิด-19 และ ระบาดวิทยา รับเกียรติบัตรฟรี

โควิด-19 และระบาดวิทยา

ชวนพี่น้องพยาบาลทุกท่านมาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีกัน กับหลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา สอนโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

พี่เนิร์สได้ลองเรียนแล้ว คอร์สนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างละเอียด โดยเนื้อหาแต่ละบทจะอยู่ในรูปแบบวิดีโอสั้น ผสมกับเนื้อหาวิชาการที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน เมื่อเรียนครบทุกบทและสอบผ่านตามเกณฑ์ก็จะได้รับประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โควิด-19 และระบาดวิทยา

เนื้อหาออนไลน์ ประกอบด้วย 8 บทเรียน ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับไวรัส
2. รู้จักโรคโควิด-19
3. พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19
4. ระบาดวิทยา
5. การป้องกัน
6. เรียนรู้จากข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับโควิด-19
7. ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
8. วินัยการปฏิบัติตามมาตรการและทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย

สนใจเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีได้ที่ https://learningcovid.ku.ac.th/

Related Articles

นางฟ้าวีลแชร์ หัวใจแกร่ง

สำหรับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็นพยาบาลและพี่น้องพยาบาลทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญคนพิเศษ พยาบาลพี่ยิว ที่จะมาเล่าประสบการณ์ดี ๆ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลกันค่ะ

Responses