โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

samitivej-thonburi

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OR 1-2 ปี ขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก ICU 1-2 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
E-mail : sth.recruitment@samitivej.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4389000 ต่อ 91241

Related Articles

Responses