11 มีนาคม 2564 วันไตโลก

11 มีนาคม 2564 วันไตโลก (World Kidney Day)

คณะกรรมการดำเนินงานวันไตโลก จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก

คำขวัญประจำวันไตโลก พ.ศ. 2564 คือ Living Well with Kidney Disease – อยู่ดีมีสุขกับโรคไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับองค์กรไตสากลทั่วโลกจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไต และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต

จัดขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-15.00 น. ผ่านช่อง Facebook Fanpage สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Related Articles

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

หาทุนเรียนพยาบาล ที่ไหนได้บ้าง

ใฝ่ฝันอยากเป็น นางฟ้าในชุดขาว แต่ไม่รู้ว่าทุนเรียนพยาบาลหาได้จากที่ไหนบ้าง พี่เนิร์สคัด 5 สถาบันแจกทุนเรียนพยาบาลมาให้ทุกคนแล้ว ตามอ่านด้านล่างนี้ได้เลยค่าา

Responses