โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ แผนก NICU

  • มีประสบการณ์ทำงาน NICU หรือ Nursery อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR

  • มีประสบการณ์ทำงาน OR อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ แผนก RR

  • มีประสบการณ์ทำงาน OR หรือ RR อย่างน้อย 1 ปี

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: Noppadon.Mi@samitivej.co.th (ช่องทางเดียว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-378-9205

Related Articles