สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รับสมัครตำแหน่งงาน

pim

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รับสมัครตำแหน่งงาน

อาจารย์ด้านการพยาบาล

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์การทำานด้านการพยาบาลและ/หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาพยาบาล
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป

ผู้จัดการฝ่ายประจำห้องปฎิบัติการด้านการพยาบาล

  • สามารถทำงานภาคปฎิบัติด้านการพยาบาลได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

  • สาขาการพยาบาลผุ้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ, การพยาบาลเด็ก,การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,
    การพยาบาลชุมชน,การพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน : วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี

สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://job.cpall.co.th
หรือสมัครผ่าน Email – recruitpim@pim.ac.th

pim

Related Articles