โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ รับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ รับสมัครตำแหน่งงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ
  • ผู้ช่วยพยาบาล PN

คุณสมบัติ

  • อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้มีใจรักงานบริการความงามและเวชศาสตร์ชะละวัย
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทนต่อสภาวะความกดดัน
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการประสานงานได้ดี
  • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการและวันเสาร์-อาทิตย์ได้

หากมีประสบการณ์ทำงานด้านความงามและเวชศาสตร์ชะละวัย หรือ การพยาบาลเลเซอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงานได้ที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
โทร. 02-664-4360

Related Articles