โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดรับสมัครงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (อายุรกรรม)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก (อายุรกรรม)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด
  • ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ))
  • ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยนอก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โทร. 032616800 ต่อ 1500
email – bhnhrdepartment@bgh.co.th

Related Articles

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกศูนย์จิตเวช พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (SME Bank) พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม ผู้ตรวจการพยาบาล วิสัญญีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม…

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก Lasik / สูตินรีเวช เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ผู้ป่วยนอก ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่Email: sakkawa.sa@gmail.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 024389000 ต่อ 91241

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกศัลยกรรม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยใน ผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถสมัครด้วยตนเอง…

โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ Emergency พยาบาลวิชาชีพ Spine Clinic พยาบาลวิชาชีพ Ear Eye Nose Throat Unit พยาบาลวิชาชีพ Ward 6A (Surgery Ward) ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล Surgery Unit ผู้ช่วยพยาบาล Rehabilitation Center ผู้ช่วยพยาบาล…

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม วิสัญญีพยาบาล แผนก OR พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช ผู้ช่วยพยาบาล แผนก OPD Women Health / Beauty ผู้ช่วยพยาบาล แผนก…