โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดรับสมัครงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (อายุรกรรม)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก (อายุรกรรม)
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด
  • ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ))
  • ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยนอก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โทร. 032616800 ต่อ 1500
email – bhnhrdepartment@bgh.co.th

Related Articles