โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ&ดอนเมือง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ แผนก ER อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกฉุกเฉิน ER

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ แผนก ER อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก NICU

 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ NICU อย่างน้อย 1 ปี

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้สูงอายุ Geriatric center

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานดูแลผู้สูงอายุ

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกผู้ป่วยนอก OPD

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume มาที่อีเมล์ : noppadon.mi@samitivej.co.th
สัมภาษณ์งานออนไลน์ – ทราบผลหลังสัมภาษณ์

Related Articles