Social Distancing ระยะห่างทางสังคม พิชิตภัยไวรัสโคโรนา

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม พิชิตภัยไวรัสโคโรนา

Social Distancing คือการทำให้ผู้คนอยู่ห่างจากกันและกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางและการพบปะกันโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยชะลอการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “โควิด-19” นี้ สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก น้ำลาย และเชื้อมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 14 วัน

เพื่อลดการติดต่อของโรคสู่กัน จึงควรเว้นระยะห่างออกจากกันสักพัก โดยเราสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

  • ทิ้งระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสสวมใสหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝอยละอองน้ำลายขณะพูด
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ไม่กอด จูบ หรือจับมือคนอื่น เพราะอาจเป็นการนำเชื้อมาสู่ตัวเอง หรือในขณะเดียวกันก็เป็นการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
  • งดสังสรรค์ หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มาก และไม่ไปสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน
  • Work From Home ให้พนักงานเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านแทน โดยพูดคุยผ่านทาง VDO Conference
  • สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรระงับการสอนในห้องเรียนชั่วคราวไปก่อน และให้นักเรียนหันมาเรียนระบบออนไลน์แทน
  • ลดการรับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ภาชนะและทานอาหารส่วนตัวเท่านั้น และเปลี่ยนจากการไปนั่งทานที่ร้านอาหารมาเป็นซื้อใส่กล่องกลับมาทาน
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน และหันมาช้อปปิ้งสินค้าบนออนไลน์ดีกว่า

หากหลีกเลี่ยง Social Distance ไม่ได้จริง ๆ และจำต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก ควรป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และอย่าลืมใช้ Alcohol Gel ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของที่ไม่ใช่ของส่วนตัว

Related Articles

ดูแลเด็กอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ่อแม่รู้สึกกังวลต่อสุขภาพของเด็ก พี่เนิร์สเลยจะมาบอกวิธีการดูแลเด็กในช่วงโควิด-19 ให้ทุกคนทราบกันค่ะ

Responses