DO’S DON’TS ข้อปฏิบัติระหว่างกักตัวเอง 14 วัน

พี่เนิร์สมีข้อปฏิบัติระหว่างกักตัวเอง 14 วัน มาฝากกันค่ะ

DO'S DON’TS ข้อปฏิบัติระหว่างกักตัวเอง 14 วัน

ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทย สำหรับใครที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควร-ไม่ควรทำอะไรบ้าง?

Do’s

  • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้อยู่ในที่พัก พร้อมทั้งคอยเช็กอาการและวัดไข้ทุกวัน
  • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% อยู่เสมอ
  • ควรอาศัยอยู่ในห้องเฉพาะ และอยู่ห่างจากคนอื่นในบ้าน
  • หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูงหลายวัน ไอแห้งๆ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์หรือหน่วยงานทันที หรือโทร. 1422 กรมควบคุมโรค

Don’ts

  • ไม่ไปสถานที่ทำงาน หรือที่อื่นใด ให้เฝ้าระวังอาการอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน
  • ห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน
  • งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ใช้ภาชนะและทานอาหารส่วนตัวเท่านั้น
  • หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังต่าง ๆ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่น เราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัดนะคะ

Related Articles

อาหารและการออกกำลังกายสำหรับวัยหัวหน้าตึก

วันนี้พี่เนิร์สมีวิธีการเลือกทานอาหารและการออกกำลังกายสำหรับพี่พยาบาลหัวหน้าตึก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนมาฝากค่ะ

Responses