APGAR score คะแนนประเมินสุขภาพทารก

APGAR score คะแนนประเมินสุขภาพทารก

หลังคลอดเสร็จเมื่อทารกน้อยลืมตาดูโลก เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กแข็งแรง หายใจได้เป็นปกติ?

พี่เนิร์สมีคำตอบมาให้แล้ว วิธีการประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดของแผนกห้องคลอดก็คือ APGAR Score นั่นเองค่ะ

APGAR Score

คือ คะแนนประเมินสภาวะทารกแรกเกิดใน 1 นาทีแรก ต่อด้วย 5 นาที และ 10 นาที หลังคลอด เพื่อประเมินภาวะการหายใจในทารก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

Appearance (ลักษณะสีผิว)

 • ถ้าผิวสีเขียวคล้ำทั่วร่างกาย ให้ 0 คะแนน
 • ถ้าเขียวปลายมือปลายเท้า ให้ 1 คะแนน
 • ถ้าผิวสีชมพูทั้งตัว ให้ 2 คะแนน

Pulse (อัตราการเต้นของหัวใจ)

 • ถ้าไม่มีชีพจร ให้ 0 คะแนน
 • ถ้ามีน้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที ให้ 1 คะแนน
 • ถ้ามีมากกว่า 100 ครั้ง/นาที ให้ 2 คะแนน

Grimace (สีหน้าจากการกระตุ้น)

 • ถ้าไม่มีการตอบสนอง ให้ 0 คะแนน
 • แสยะปาก ร้องไห้เบาๆ ให้ 1 คะแนน
 • มีไอจาม หรือร้องไห้เสียงดัง ให้ 2 คะแนน

Activity (การเคลื่อนไหวของทารก)

 • ถ้าอ่อนปวกเปียก ให้ 0 คะแนน
 • ถ้าแขนขางอเล็กน้อย ให้ 1 คะแนน
 • ถ้าแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดี ให้ 2 คะแนน

Respiration (ความพยายามในการหายใจ)

 • ไม่หายใจ ให้ 0 คะแนน
 • หายใจช้า/ไม่สม่ำเสมอ ให้ 1 คะแนน
 • หายใจดี ร้องเสียงดัง ให้ 2 คะแนน

การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด มีคะแนนเต็มทั้งหมด 10 คะแนน

7 คะแนนขึ้นไป ทารกจัดอยู่ในภาวะปกติ ไม่ขาดออกซิเจน หลังทำการประเมินเสร็จ จะดูดสารคัดหลั่งในปากและจมูกด้วยลูกสูบยางแดง พร้อมกับเช็ดตัวและห่อตัวทารกให้อบอุ่น จากนั้นทารกก็สามารถออกมากินนมแม่ได้

ต่ำกว่า 7 คะแนน ทารกกลุ่มนี้จะสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) มีความเสี่ยงที่ทารกจะเกิดความผิดปกติและความพิการของสมอง ดังนั้นทารกในรายที่มีอาการรุนแรง อาจต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วย CPR

Related Articles

Bishop Score คะแนนประเมินความพร้อมของปากมดลูก

การชักนําคลอด หรือ การเร่งคลอด (Induction of labor) คือ การกระตุ้นให้เจ็บครรภ์ คลอดโดยทำให้มดลูกเกิดการหดรัดตัว ร่วมกับการทำให้ปากมดลูกนุ่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการคลอด