สอนปลูกผัก D.I.Y

อยากปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านไม่ยาก วันนี้พี่เนิร์สมีคอร์สเรียนออนไลน์มาแนะนำ ช่วยให้ทุกคนสามารถปลูกผักได้แบบง่าย ๆ ในพื้นที่จำกัดกับคอร์ส ปลูกผัก ปลูกความสุข สไตล์พยาบาล

สอนโดย คุณปุ้มปุ้ย หรือ คุณวิภาพร เสวันนา ลูกสาวคุณตาเจ้าของสวนผักคุณตาเกษตรพอเพียง เป็นแปลงปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืช โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กันในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเอามูลสัตว์ไปทำเป็นปุ๋ยคอกต่อ

เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์ส จะประกอบด้วย

  • การนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นกระถาง
  • เคล็ดลับการผสมปุ๋ยใช้เอง
  • เทคนิคและขั้นตอนการปลูกผัก
  • วิธีการปฏิบัติดูแลรักษาผักที่ปลูก

สนใจเรียนคอร์สนี้ คลิก https://www.nursesoulciety.com/courses/teaching-growing-vegetables/

Related Articles

Responses