เรื่องน่ารู้ระดับความดัน

เรื่องน่ารู้ระดับความดัน

รู้หรือไม่⁉️ ระดับความดันที่เหมาะสมควรมีค่าเท่าไหร่ ถึงจะไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง วันนี้พี่เนิร์สมีคำตอบมาให้ทุกคนแล้วค่ะ

ความดันโลหิต คือ แรงดันเลือดที่ส่งออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายเข้าสู่ระบบหลอดเลือดแดง เพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งหัวใจคนเราจะเต้น 60-80 ครั้งต่อนาที ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว

เรื่องน่ารู้ระดับความดัน

ค่าความดันโลหิต จะประกอบไปด้วย

  • ค่าความดันตัวบน (Systolic Blood Pressure, SBP) เป็นค่าความดันโลหิตสูงที่สุด เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว
  • ค่าความดันตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure, DBP) เป็นค่าความดันโลหิตต่ำที่สุด เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายคลายตัว

‍โดยปกติแล้ว ระดับความดันโลหิตที่ปกติควรจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่ถ้าวัดความดันแล้วได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง (Hypertension) ควรรีบไปพบแพทย์

เพราะถ้าไม่รีบรักษาภาวะความดันโลหิตสูง อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคไต ฯลฯ

ที่มา : สมาคมความดันโลหิตสูง แห่งประเทศไทย

Related Articles

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

29 กันยายน วันหัวใจโลก

29 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันหัวใจโลก (World Heart Day) จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก

Responses