ทริคในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

ทริคในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของ สภาการพยาบาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. การเตรียมร่างกาย
  2. การเตรียมสภาพจิตใจ
  3. การเตรียมความรู้
  4. การเตรียมร่างกาย

1. การเตรียมร่างกาย
ผู้เข้าสอบควรมีร่างกายแข็งแรงในช่วงการสอบ อย่าให้สุขภาพเป็นอุปสรรคในการสอบผ่าน ดังนี้

1.1. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคืน ไม่ควรอดนอน หรืออ่านหนังสือจนหลับไป เพราะจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย สมองไม่ได้พักผ่อน ไม่แจ่มใส มึนงง และการตัดสินใจในการสอบไม่ดีเท่าที่ควร
1.2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหม เพื่อให้ร่างกายมีความสดชื่น นอนหลับง่ายจะได้ตื่นขึ้นมาท่องหนังสือได้ในเวลาที่กำหนดและมีความอดทนในการสอบ รวมทั้งการท่องหนังสือในช่วงใกล้สอบจะได้ผลดี
1.3. รับประทานอาหารที่สะอาดอย่างเพียงพอ ไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่คุ้นเคย เพราะอาจเกิดอาการแพ้สารอาหาร หรือเกิดอาการอาหารเป็นพิษขึ้นได้ ไม่ควรงดอาหารหรืออดอาหารในช่วงใกล้สอบ เพราะความหิวจะทำให้หงุดหงิดอารมณ์เสียง่าย ความอดทนในการท่องหนังสือลดลง ความสามารถในการจำลดลง
1.4. งดรับประทานอาหารที่เคยรับประทานแล้วมีปัญหา เช่น เคยดื่มนมแล้วท้องเสียก็ไม่ควรดื่มนมทุกชนิดในช่วงใกล้สอบ
1.5. งดการเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงใกล้สอบ เพราะนอกจากจะทำให้เสียเวลาในการอ่านหนังสือ หรือลดเวลาการใช้ทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านมาแล้วกับเพื่อน ๆ
1.6. หลีกเลี่ยงในที่ชุมชน และการเข้าใกล้ผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิด
1.7. หลีกเลี่ยงการเดินทางไกล การขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวังอย่าประมาท หากเป็นผู้โดยสารก็ควรเลือกยานพาหนะที่ปลอดภัย

2. การเตรียมสภาพจิตใจ
ผู้เข้าสอบควรมีจิตอารมณ์ที่มั่นคงในช่วงการเตรียมตัวสอบ จงมั่นใจในตนเอง อย่ากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนี้

2.1. พิจารณาเนื้อหาที่มั่นใจแล้วบอกกับตัวเองทุก ๆ วันว่า เรามั่นใจว่าเราจะสอบผ่าน
2.2. อ่านหนังสืออย่างตั้งใจทีละวิชา หากไม่มีสมาธิให้เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนท่าทางการอ่านหนังสือ หรือเปลี่ยนกลุ่มที่อ่านหนังสือ
2.3. เลือกพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มองโลกในแง่ดี
2.4. หากการนึกถึงการสอบไม่ผ่านจะทำให้เครียด หรือทำให้ยิ่งอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ให้หลีกเลี่ยงการรับฟังเพื่อน ๆ ที่โอดครวญว่าจะสอบไม่ผ่าน หรืออาจารย์ที่ชอบพูดกดดันเรื่องการสอบ
2.5. ระหว่างการสอบให้ตั้งใจทำข้อสอบทีละข้ออย่างตั้งใจ เมื่อทำข้อสอบได้ 1 ข้อ ก็ให้คะแนนกับตัวเอง 1 คะแนน หากข้อไหนไม่แน่ใจ อย่ากังวล อย่ากลัว
2.6. ระหว่างการสอบ ไม่ควรช่วยกันเฉลยข้อสอบ หรือเฝ้าประมาณคะแนนที่ได้และไม่ได้เพราะคิดว่าการทำข้อสอบไม่ได้หรือสอบไม่ผ่านวิชาที่ได้สอบไปแล้วนั้นจะรบกวนสมาธิในการทำข้อสอบวิชาต่อ ๆ ไป

3. การเตรียมความรู้
ผู้เข้าสอบควรเตรียมความรู้เพื่อการสอบผ่าน ดังนี้

3.1. พิจารณาเนื้อหาที่ต้องสอบและเวลาที่มี แล้ววางแผนการสอบและเตรียมความรู้ เช่น การท่องหนังสือ การทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ ไม่โหมในช่วงเวลาใกล้ ๆ หรือคืนก่อนสอบ
3.2. ศึกษารายละเอียด Test Blueprint ของสภาการพยาบาล เพื่อวางแผนการอ่านหนังสือ โดย Test Blueprint คือตารางวิเคราะห์ข้อสอบ วิเคราะห์ว่าจะออกเนื้อหาอะไรบ้าง จะระบุเนื้อหาภายในทั้งหมดว่าข้อสอบชุดนี้ที่จะออกประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง มีจำนวนข้อสอบกี่ข้อในแต่ละหัวเรื่อง (สามารถ Download ได้จาก Website ของสภาการพยาบาล หรือโดยส่วนใหญ่อาจารย์จะแจกให้น้อง ๆ ทุกคน)
3.3. อ่านหนังสืออย่างตั้งใจตามแผนที่วางไว้
3.4. ทำสรุป หรือโน้ตย่อเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละวิชา และแต่ละหัวข้อ หรือทำเป็น Mind mapping เพื่อความง่ายในการทบทวนและจำของตัวเอง
3.5. ทบทวนเนื้อหาที่สรุปหรือโน้ตย่อที่ทำไว้
3.6. พิจารณาว่า การทบทวนเนื้อหากับกลุ่มเพื่อน ๆ บริเวณหน้าห้องสอบเหมาะสมกับเราหรือไม่

• หากพิจารณาพบว่า การทบทวนเนื้อหากับกลุ่มเพื่อน ๆ ที่บริเวณหน้าห้องสอบ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ให้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาทบทวนเนื้อหากับกลุ่มเพื่อน ๆ
• หากพิจารณาพบว่า การทบทวนเนื้อหากับกลุ่มเพื่อน ๆ ที่บริเวณหน้าห้องสอบทำให้เราสับสนกับเนื้อหาที่ได้อ่านมาแล้ว ให้หลบไปทบทวนเนื้อหาในสถานที่เงียบ ๆ และมาห้องสอบเมื่อถึงเวลาเข้าห้องสอบ

Related Articles

โลหิตจางได้อย่างไร

โลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ เนื่องจากการสูญเสียโลหิต การทำลายเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก หรือการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง

Responses