โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาล

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD เด็ก
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

คุณสมบัติ

  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนกที่สมัคร 1 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: Noppadon.Mi@samitivej.co.th (ช่องทางเดียว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-378-9205

Related Articles