โรงพยาบาลเวชธานี เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD

  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • บุคลิกดี มีทัศนคติ ต้องการความก้าวหน้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเวชธานี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 ตึกสมใจนึก
โทร. 02-73400000
อีเมล์ career@vejthani.com

Related Articles

ใส่หน้ากาก 2 ชั้น ป้องกันโควิดได้ดีกว่าเดิมจริงรึป่าว?

ปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนว่าการใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีประโยชน์สามารถลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าใส่หน้ากากชั้นเดียว