โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR
  • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก Lasik / สูตินรีเวช
  • เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
  • เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ผู้ป่วยใน
  • เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ผู้ป่วยนอก

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: sakkawa.sa@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 024389000 ต่อ 91241

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

Related Articles