โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

พยาบาลวิชาชีพ OPD

 • แผนกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
 • แผนกอายุกรรม
 • แผนกระบบประสาท

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 • แผนก Ward ศัลยกรรม
 • แผนก Ward อายุรกรรม

พยาบาลวิชาชีพ Critical

 • แผนก Hemodialysis
 • แผนก Nursery
 • แผนก OR(Anesthetic)

คุณสมบัติ

 • จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่
E-Mail : sshhrrecruit@samitivej.co.th
โทร 038-320-300 ต่อ 2502
หรือสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ตึก B ชั้น 5 ฝ่ายบุคคล

Related Articles

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพแผนก Orthopedic Surgery คุณสมบัติ จบวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัญฑิต หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-Mail : sshhrrecruit@samitivej.co.th โทร 038-320-300 ต่อ 2502 เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงไม่อนุญาตให้ walk in เข้ามานะคะ…

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน Cashier (Full-time) เจ้าหน้าที่ Treasury & Revenue Audit (Part-time) พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนก Neurology (Part-time) พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนก Beauty (Part-time) ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่E-Mail :…

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery/NICU พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD Sur&Ortho พยาบาลวิชาชีพ แผนก Virtual Hospital พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD สูตินรีเวช คุณสมบัติ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลตรงสายงาน 1 ปีขึ้นไป…

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกศูนย์จิตเวช พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (SME Bank) พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม ผู้ตรวจการพยาบาล วิสัญญีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม…