โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

พยาบาลวิชาชีพ OPD

 • แผนกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
 • แผนกอายุกรรม
 • แผนกระบบประสาท

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 • แผนก Ward ศัลยกรรม
 • แผนก Ward อายุรกรรม

พยาบาลวิชาชีพ Critical

 • แผนก Hemodialysis
 • แผนก Nursery
 • แผนก OR(Anesthetic)

คุณสมบัติ

 • จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่
E-Mail : sshhrrecruit@samitivej.co.th
โทร 038-320-300 ต่อ 2502
หรือสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ตึก B ชั้น 5 ฝ่ายบุคคล

Related Articles