โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
  • พยาบาลวิชาชีพ
  • ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN

สวัสดิการ

  • รักษาพยาบาล
  • สิทธิส่วนลดให้กับญาติสายตรง
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • ส่งอบรมทั้งภายใน และภายนอก รพ.
  • หยุดพักร้อน 6-10 วัน
  • ค่าภาษา

เอกสารในการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร,ใบประกาศนียบัตร)
4.สำเนาใบรับรองวุฒิ / สำเนาปริญญาบัตร
5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับสายวิชาชีพ)
6.เอกสารการผ่านคัดเลือกทหาร
7.สำเนาหนังสือผ่านงาน
8.รูปถ่าย 1 นิ้ว
***เอกสารทั้งหมดอย่าง 1 ชุด

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน
แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โทร 02-006-8888 ต่อ 3115
โทร 083993462
E-Mail : hr.synphaethospital@gmail.com

Related Articles