โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
  • พยาบาลวิชาชีพ
  • ผู้ช่วยพยาบาล NA/PN

สวัสดิการ

  • รักษาพยาบาล
  • สิทธิส่วนลดให้กับญาติสายตรง
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • ส่งอบรมทั้งภายใน และภายนอก รพ.
  • หยุดพักร้อน 6-10 วัน
  • ค่าภาษา

เอกสารในการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร,ใบประกาศนียบัตร)
4.สำเนาใบรับรองวุฒิ / สำเนาปริญญาบัตร
5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับสายวิชาชีพ)
6.เอกสารการผ่านคัดเลือกทหาร
7.สำเนาหนังสือผ่านงาน
8.รูปถ่าย 1 นิ้ว
***เอกสารทั้งหมดอย่าง 1 ชุด

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน
แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โทร 02-006-8888 ต่อ 3115
โทร 083993462
E-Mail : hr.synphaethospital@gmail.com

Related Articles

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง รับสมัครงาน

วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพิมพ์ผล ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยวิกฤต พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) แผนกผู้ป่วยนอก ตำแหน่งงานว่าง พิกัด พระประแดงสามารถสมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคลแต่ละสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Mobile…

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกศัลยกรรม ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยใน ผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถสมัครด้วยตนเอง…

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพ ICU 1 อัตราพยาบาลวิชาชีพ IPD 2 อัตราพยาบาลวิชาชีพ ER 1 อัตราพยาบาลวิชาชีพ OPD 3 อัตรา ** สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ** เอกสารสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ…

การฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย ต้องรู้อะไรบ้าง?

การฉีดยา ยาที่ให้โดยการฉีดจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเร็วกว่าการให้ยาโดยวิธีอื่น การให้ยาโดยการฉีด สามารถแบ่งออกได้ 4 วิธี ดังนี้ 1. การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (ID : Intradermal injection) วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของร่างกายต่อยาปฏิชีวนะ และทดสอบภูมิแพ้ ตำแหน่งฉีดยา : บริเวณหน้าแขนหรือต้นแขน ในบางครั้งอาจฉีดบริเวณหลังหรือต้นขาก็ได้ องศาในการแทงเข็ม : ทำมุม 5-15…

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (พระราม 4) เปิดรับสมัครพนักงาน

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหัวใจ เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้น จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์) มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์บริหารงานผู้ป่วยนอกหัวใจอย่างน้อย 1 ปี หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป จบวุฒิ ป.ตรี…